;

BENLİZADE AHMED RAŞİD EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1191- M.1777)

Rumelihisarında sahil yolu üzerindeki Hacı Kemaleddin Cami avlusunun Batı tarafında umumi tuvaletlerin arkasına düşen bu çeşme küçük tonoz bir haznenin önüne yerleştirilmiş mermer bir ayna taşından ibarettir.

Kitabesi şu şekildedir:

“Maaşallah”

Sahib-ül hayrat vel- hasenat

Benlizade Ahmed Raid Efendi”

Yaptırası İstanbul, Anadolu pâyelerini ihraz etmiş bulunan Müderris Ahmed Raşid Efendi’dir. Çarşamba’da kendi adını taşıyan türbede gömülüdür.