;

BEKİR AĞA ( Şekerci Elhac) ÇEŞMESİ (H.1270- M.1854)

Üsküdar sahil yolunda Şemsi Paşa camii avlusunda kitabe taşı görülen çeşmenin yeri, yapısı hakkında bilgi edinilemedi.
Kitabe arapça bir ifadeden sonra şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat vel-hasenat

   Şekerci Elhac Bekir Ağa”