;

BEHRUZ AĞA CAMİİ ÇEŞMESİ

Şehremini’de Behruz Ağa (Hasodabaşı) Camii avlu kapısı yanında (Vezir Caddesi’nde) olan bu çeşme klâsik tarzdakilerin tipik bir örneğidir. Sivri kemerinin içindeki oymalı ayna taşının iki yanında birer tas yuvası vardır. Teknesi fazla bozulmamışsa da suyu akmamaktadır. Üstü bugünkü durumda geniş bir beton saçakla örtülmüş bulunmaktadır. Kitabesi yoktur.