;

BAYRAM KAPTAN (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1318- M.1900)

İstinye caddesi No:84 (Mahmud Çavuş Camii yakınında) duvara bitişik olarak yapılan bu çeşmenin teknesi ve sedleri yok olmuştur. Kitabesini bulunduğu ayna taşının iki yanında birer sütun, üstünde ise ortada bir güneş, iki yanında dal motifleri olan bir pano yer almaktadır. En yukarıda da geniş bir korniş bulunmaktadır. Kitabesi şöyledir:

“Sahib-ül hayrat vel- hasenat

Rizeli Hacı Bayram Kaptanın

Vakfıdır Ruhu için

Rızaen tealâ el- fâtiha”

(Sene1318 Sene 1316)

Çeşmenin suyu akmaktadır.