;

BAYRAM CAN ( Hacı) ÇEŞMESİ (H.955- M.1548)

Zeytinburnu Seyit Nizam caddesinde Ayvalık Mezarlığı dış duvarında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik üslûpta yapılmıştır.

Teknesi kırık, suyu akmaktadır.

Kitabesi:

“ Çeşme-i Hacı Bayram Can”

    ( Sene 955)

Çeşmenin, adını talıdığı Hacı Bayram Can’ın kim olduğu bilinmiyor.