;

BAYBURTLU MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ

Bıçakçı Eyüp Sokağı ile kitapçı Kâsım sokağının birleştiği yerde ve ikinci sokağın sol köşesindedir. Kitabesi yok olmuş, kendi de harabe haline gelmiştir. Tarih beyti şudur:

Fevziyâ geldi “Dü” şık hamedan târihi tam

Gel safa ile zülâl iç Mustafa’nın aşkına

                                 H.1166 (M.1752)