;

BAHRİYE NAZIRI HASAN HÜSNÜ PAŞA (H. 1318- M.1900) (Büyük İskele Camii Çeşmesi)

Çeşme eyüp, İskele Caddesinde bulunan Kaptan Paşa Camii’nin İskele Caddesine bakan cephededir.

16. yüzyılda Hacı Mahmud Ağa tarafından mescid olarak yapılmış olan bina değğişik zamanlarda tamir ve tadilat geçirmiş, Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa 1900 yılında ahşap olan mescidi kagir olarak yeniden inşa ettirerek camiye dönüştürmüştür

Kesme taştan klâsik olarak yapılmış olan çeşmenin 16. Yüzyılda yapılmış olan mescide ait olduğu görülmektredir. Hasan Hsünü Paşa mescidi kagir olarak yaptırırken çeşmeyide tamir ettirmiştir.

Kaş kemerli çeşme nişi yanda kare kesitli plasterler ve üstte dışa taşkın bir kornişle çerçevelenmiştir. Kaş kemerde iki adet dışa taşkın konsol üzerine otunmaktadır. Çeşme nişin

yer aldığı bölümün üzeri, altdaki plasterlerin devamı olan iki plaster ve üstte pencere tabanı ile sınırlanan içi boş bir alınlık şeklinde düzenlenmiştir. Çeşme ayna taşı orjinal olmayıp, üç parça beyaz mermer niş içine yerleştirilmiştir.

Dikdörtgen bir mermer levhaya su âyeti yazılmıştır. Çeşmenin suyu akmaktadır.