;

BAHRİYE NAZIRI HASAN HÜSNÜ PAŞA ÇEŞMESİ (H. 1307- M.1889)

Kadıköy ilçesinin Hasan Paşa semtinde, Kurbağalıdere caddesi ile Sarayardı sokağının kesiştiği köşededir. Hasan Hüsnü Paşa tarafından 1889 da kendi adına taşıyan camii, mektep ve bu çeşme hayrat olarak yaptırılmıştır. Yol açma ve îmar faaliyetleri sebebiyle zamanla çevreye dükkanlar inşa edilmiş mektebin bahçesi istimlâk edilerek çeşme bugün meydan çevresi özelliğini kaybetmiştir.

Beşgen prizmatik gövdeli kesme taştan yapılmış uslûbunda bir çeşmedir. Bugün çeşme haznesinin iki cephesi bir bakkal dükkanının içinde diğer üç cephesi ise cadde üzerinde kalmıştır. Yol seviyesi yükseltildiğinden çeşmenin bir kısmı da halen toprak altındadır. Haznenin üzeri düz çatılıdır. Saçak kısmını belirleyen korniş içiçe silmelerle profillendirilmiş olup, yapının üzerini çepeçevre dolanmaktadır.

Mermer musluktaşı dışa doğru profillendirilmiş başlık yuvarlak kemerlidir ve aynı formu gösteren silmelerle oluşturulmuş bir çerçeve içerisine alınmıştır. Çeşmenin orjinal teknesi günümüze gelmemiştir. Çeşmeye daha sonra yapılan bir onarımda tuğla –beton karışımı malzemeyle yapılmış bir tekne ilave edilmiştir. Seki taşları mevcut değildir. Musluğu koparılmış olup suyu olmayan çeşme harap durumdadır.

Çeşmenin kitabesi günümüze gelmemiştir.