;

AYŞE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1007- M.1598)

Üsküdar’da İmrahorda Doğancılar caddesi ile Öğdül sokağının birleştiği köşede ve İmrahor Camii’nin karşısında bulunan bu çeşme onaltıncı asır yapısı olup, klâsik uslûptadır. Haznesi kesme taştan, yüzü mermer, kemeri bir kırmızı bir beyaz renkli mermerle örülmüştür. Ayna taşı ve teknesi bozulmamıştır. Kitabesi kemerin üstündedir. Ayna taşında “ Allah” yazılıdır. Kemerin kavisleri üzerindeki boşluk iki büyük rozetle doldurulmuştur. Kitabesi şöyledir:

 

“ Cenab-I Hazret-I Ayşe Sultan çün ihya itdi bu azb-I Fıratı”

“ Didim tarihine onun kıldu icra zülâl-I çeşme-I ayn-ül hayatı”

(1007)

Çeşmeyi yaptıran Ayşe Sultan, Mihrimah Sultan’ın kızı Sadrazam Ahmed Paşa’nın eşidir.