;

AYŞE HATUN ÇEŞMESİ(H.1209- M.1794)

Üst kısmında Selim III’ün tuğrası altında süs olarak bir istiridye kabuğu, onun altında da kitabesi vardır:

“ Ber ayi şâdanî-i rûh-i sahibet-

ül hayrat merhume Ayşe Hatun
Binti Hasan-ür Rodosî ruhiyçün
el- fâtiha sene 1209”

 

Rodoslu Hasan kızı Ayşe Hatun adına yapılmış bir hayır eseri olduğu anlaşılmakta ise de yaptıranın şahsı hakkında başak bir bilgi yoktur.