;

AYŞE HATUN ÇEŞMESİ (H.1060- M.1650)

Üsküdarda Şeyh yokuşunda ( AbdiEfendi camii önü) bulunan bu çeşme bir onyedinci asır yapısı olmasına rağmen son tamirinde tuğla ve çimento ile karakteri bozulmuştur. Aslından, kısmen yol seviyesinden aşağıda kalmış teknesi ile iki yanındaki sedleri ve ufak ayna taşı ile kitabesi kalmıştır.
Kitabesi şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat Valide Kethüdası Arslan Ağa”

“ Merhumun halilesi sahibet-ül hayrat Ayişe ve kerimesi”

“ Ümmehani Hatunların ruhlariyçün el-fâtiha sene 1060”