;

AYŞE HANIM ÇEŞMESİ (H.1131- M. 1718)

Kanlıca’da Mihrabad Caddesine İskele Meydanı’ndan girildiğine göre sağda bulunan bu çeşme, mermerden yapılmıştır. Haznesi yontma kara taştandır. Ayna taşının iki yanında kabartma iki küçük servi resmi vardır. Üst kısmı stilize çiçek motifleri ile süslüdür ve çeşmeye bir mihrap görünümü vermektedir. Ayna taşının üzerine dışarıya taşkın olarak yerleştirilmiş ikinci bir mermer levha yarım daire şeklinde tavus kuyruğu tezyinatı vardır. Bu yarım dairenin merkezi ve dışında kalan satıhlar yine stilize edilmiş çiçek motifleri ile süslenmiştir. En yukarısına da kitabe taşı yerleştirilmiştir.

Çeşmenin cephe yüksekliği 2.67m eni 1.60m dir. Beton bir saçakla muhafaza altına alınmıştır. Kitabesi şöyledir:

 

“ Besmele ile iç bu sudan âfiyet olsun sana”

“ Çünki içdün Hakka hamd it kim bulam dirsen şifa”

“ Hulûs ile vakf ideni bir dua ile ana”

“ İşbu ma’ı getürene şefaat eylesün hem Mustafa”

“ Ruz-i mahşerde şefaat eylesün hem Mustafa”

“Âyişe’ye cennetde şürb-i kevser ecr ola”

(1131)

 

Kitabeden anlaşıldığı gibi çeşme Ayşe adında bir hanım tarafından yaptırılmıştır. Fakat bu hayırsever kadının kim olduğuna dair bilgi yoktur.

Bu çeşmeye “Mescid Çeşmesi” de denilmektedir.