;

AYŞE BAHRİ KADIN ÇEŞMESİ

Eyüp sultan Camii’nin Bostan İskelesi sokağına açılan avlu kapısının sağ tarafındaki açık türbenin hacet pencereleri arasında olup bir kuzu çeşmeciğidir. Küçük desenli mermer aynataşı altındaki yalacağı kırılmıştır. Bu taş üzerinde şu kitabe vardır.

İş bu türbede medfûne olan

Sahibet’ül- hayrât el- hace Aişe

Bahri kadının u sebili fi-sebilullah

İcra eyledi Hakk Ta’âlâ kabul eyliye Âmin Rûhiçün el-fatiha

Sene 1339(1726)

Ayşe Bahri Kadın, aynı sene içinde vefat etmiştir. Kabri, çeşmenin hemen arkasında ve sol taraftadır.

Çeşmenin suyu hazire duvarları içinden akıtılarak getirilmiştir.