;

AYNALI ÇEŞME

Yenibahçe’de Sarayhamam sokak ve Sigortacı sokaklarının birleştiği köşede ( Aynalı Çeşme camii önü) mevcud camii de adını vermiştir. Bu çeşme camii yıkıldıktan sonra harap bir halde kalmıştır. 1976 yılında camii ile birlikte restore edilmiştir.

“İstanbul Ansiklopedisi”, “Hadikat-ül Cevami”’nin kaydına dayanarak çeşmenin Divittar Mehmed Efendi tarafından yaptırılmış olduğunu yazmaktadır.

Yine “İstanbul Ansiklopedisi”’ nin belirttiğine göre Saray Hamamı Sokağı üzerinde kesme taştan klâsik tarzda yapılmış bir çeşme daha varmış. Kemerine kadar toprağa gömülmüş, haznesi yıkılmış bulunuyormuş. Kitabesi yokmuş. Cephesi nakışlı sıva üzerinden vaktiyle stilize edilmiş, çiçek motifleriyle süslü olduğu anlaşılıyormuş.