;

AYAZMA 1 ÇEŞMESİ (horozoğlu çeş.)

Çeşme Şehit Mithat yılmaz caddesi üzerinde ve Horozoğlu (Pertevniyal Sultan Konağı, şimdilerde Sarıyer kültür merkezi) konağının hemen yanındadır. Yapılış tarihi ve yaptıranıda bilinmemektedir. Çeşme iki kez onarım görüp yenilenince eski halinden ortada eser kalmadı. İlk hali büyükçe dikdörtgen şeklinde üstü beton ve taştan yapılmış bir hazne, ön tarafta mermerden basit bir ayna taşı vardı ve tek muslukluydu. Çeşmenin ilk bakımı Hacı Resai Göçmen ve kardeşi Kemal Göçmen tarafından yapıldı. Yüksek, dört köşeli ve saçaklı bir hale getirildi. İkinci onarım ise 1993 yılında TTOK (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ) tarafından yapılarak çok muntazam hale getirildi. Çeşme geniş saçaklı saçak köşelerden gövdeye dayanak yapılarak çatı güçlendirildi. Çatısı kiremitli, aynataşı mermer ve iki musluklu iken sonraları musluk sayısı bire indirildi. Kitabesinde ‘1993 imarı T.T.O.K’ yazısı yer almaktadır. Suyu ayazma menba suyudur. Son zamanlarda Aralık suyu ile birleştirilerek daha gür akması sağlanmıştır. Aynı sudan At Çeşmesi ve Aralık Suyu çeşmeside beslenmektedir.