;

AYAKAPI ÇEŞMESİ (H.994-M.1585)

Fatih küçük Mustafa Mahallesi Ayakapı’da Gülçeşme ve Miralay Nâzım Bey sokaklarının kavşağında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda bir 16. yüzyıl yapısıdır. Halk arasında “ Gül Çeşme adı ile anılmaktadır. Çok bakımsız durumdadır. Eskiden üzerine inşa edilmiş olduğu bilinen ev bugün yoktur.

Sivri kemerinin altında, tas koymaya mahsus iki deliğin üzerindeki kitabe taşında iki beyit vardır.

“Bu cihan içre bilin ey teşneler”

“Âb-ı kevserdir eşi bu çeşmenin”

“Didim içen âşıka tarihdir”

“ Nuş-i can olan suyu bu çeşmenin”

(994)