;

ATİK VALİDE CAMİİ KUZEY ÇESMESİ

Üsküdar’da optaşında Atik Valide Camii’nin kuzeyindeki Tünel içerisinde ( Valide Kahyası Sokak) klâsik tarzda yapılmış bulunan bu çeşme harap bir haldedir. Ayna taşı bozulmuş teknesi molozla doldurulmuş, suyu akmamaktadır.
Çeşmede kitabe yoktur.