;

ATİK VALİDE CAMİİ DOĞU ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Toptaşında Atik Valide Camii avlusunun Doğu tarafındaki bu çeşme duvarın içine yerleştirilmiştir. Klâsik tarzda kesme taştan yapılmış, üstü oluklu saçtan bir saçakla örtülmüştür. İki yanında birer tas yuvası bulunan ayna taşı bozulmuş, musluğu koparılmış, teknesi doldurulmuş durumdadır. ( Tekke önü sokak)
Çeşmede kitabe yoktur.