;

ATİK VALİDE CAMİİ BATI ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Toptaşında Atik valde Camii avlusunun Batı tarafında Cezaevi karşısında ( Çinili Camii Sokak) bulunan bu çeşme duvar içinde yerleştirilmiş üçüz bir yapıdır. Çeşmelerin üçüde kesme taştan klâsik tarzda yapılmış hepsini içine alan oluklu saçtan bir saçak ile korunmuştur.Tekneleri görünmekte ise de ayna taşlarının da sağlam olduğu görülmektedir. Çeşmelerde kitabe yoktur.