;

ARZ ODASI İÇİ ÇEŞMESİ

Eminönü- Sultanahmet
Bab-ı hümayun Cad. Topkapı Sarayı Arz Odası içinde


Haziran 1996- Akmaz