;

ARZ ODASI ÇEŞMESİ

Topkapı Sarayında Arz Odası girişi yanındaki bu küçük çeşme mermerden yapılmıştır. Sivri bir kemer içindeki düz ayna taşı ve üzerindeki kitabe iki yandaki vazolardan çıkan bitkilerin yukarıda birleşmesi ile oluşan işlemeli bir bordür ile çevrilmiştir. Bunların hepsi geniş bir çerçeve içine alınmıştır.

Çeşmenin oymalı bir zemin üzerine oturtulmuş tek parça mermerden yapılma bir de teknesi vardır. Kitabesi okunabildiği kadarı ile şöyledir:

“ Sultan-ı cihaniyan Süleyman-ı zeman”

“ Çeşme-i cûd-ü adl-ü bahr-i ihsan”

“ ....................................................”

“Çün âb-ı hayat-ı ezelî-i ehl-i divan”