;

ARSLAN AĞA ÇEŞMESİ (H.1056- M.1646)

Üsküdar’da Sultantepesinde Servilik caddesinde Elmascı sokağı karşısında köşe başında bulunan bu çeşme, klâsik tarzda yapılmıştır. Kesme taştan büyük bir haznesi ve mermer bir ayna taşı vardır. Cephesi kenarlarda oyma ve kabartmalarla çerçevelenmiştir.
Sivri kemerinin üstündeki kitabe şöyledir:

“ Sahib-ül hayrat Arslan Ağa ruhiyçün fâtiha”

( Sene 1056)

Çeşmenin bânisi Arslan Ağa Valide Kethüdasıdır. Sultantepesinde Küçük Yokuş başında H.1060 (m.1650) yılında karısı Ayşe ve kızı Ümmühan Hanımlar adına yapılmış bir çeşmesi daha vardır.
“ Üsküdar Tarihi”nde Arslan Ağa’nın küçük Yokuş başında Kumru mescidi bitişiğinde bir çeşmesi daha var iken mescid ile birlikte yıktırıldığından bahsedilmektedir. Halbuki Küçük Yokuş başındaki çeşme Arslan Ağa’nın karısı ve kızı adlarına yaptırdığı çeşmedirki halende yıkılmış olmayıp yerinde durmaktadır.