;

ARİF HİKMET EFENDİ ( Şeyhül islâm) ÇEŞMESİ VE SEBİLİ (H.1275- M.1858)

Üsküdar’da Nuhkuyusu caddesi üzerindeki bu sebil yuvarlak cepheli ve üç pencerelidir. İki yanında hazirenin birer penceresi vardır. Sebilin kalın sütunlarla birbirinden ayrılan pencerelerinin şebekeleri kaybolmuş, yerine son zamanlarda ahşap bir çerçeve takılmıştır. Sebil bir kubbe ile örtülü ise de üstü kurşun kaplı değildir.

Çeşme sebilin yanında köşebaşındadır. Oluklu iki geniş mermer sütun arasında perde motifleri ile süslü büyük bir aynataşı vardır. Teknesi sağlamdır. Suyu akmaktadır.

Çeşmenin yukarı kısmında sütunların tuttuğu büyük bir mermer levha üzerinde oymalı oval bir madalyon vardır. Madalyonun içi boştur. Vaktiyle mevcut tuğranın kazınarak silindiği anlaşılmaktadır. İki yanındaki boşluklarla da evvelce litabe mevcut olduğu, bunun yazılaraında tuğra ile birlikte kazınmış olacağı akla gelebilir.