;

ARİF AĞA (Hacı) ÇEŞMESİ (H.1269- M.1852)

Fatih Haydar Caddesi No:64 (Eski medrese) karşısındaki bu çeşme yüzü sıva ile örtülü büyük hazne önünde mermerden yapılmıştır. Oluklu iki sütun arasına düz ve sade ayna taşı yerleştirilmiştir. Sütun başlıklarının üzerinde büyük bir kitabe taşı, en üstünde de geniş bir korniş yer almaktadır. Teknesi kırılmış olup, suyu akmamaktadır.

Kitabesinde:

“ Ve cealna minel mai külle şey’in hay”

ayeti altında bir çiçek motifi ile ikiye bölünmüş olarak şu kıta yazılıdır.

“ İtmişdi hacı Arif Ağa rihlet-i beka”

“ Ruhiyçün oldu bunda revan âb-ı can-feza”

“ Dil teşnegâne söyledi tarihini Senih”

“ Âb-ı iç bu çeşmeden gel o merhume it dua”

(1269)