;

ARAPZEDE ABDURRAHMAN EFENDİ ÇEŞMESİ

Kumkapı’da Behramçavuş camiine çıkan sokağın başındadır. (Arapzede Sokak No:37) Üçüncü Ahmed’in başimamı ve Rumelikazaskeri iken ölen Arapzade Abdurrahman Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapıldığı yıl belli değildir. Suyu akmaz.