;

ARAB CAMİİ ÇEŞMELERİ

Galata’da Arap Camii’nin Hoca Hanım Sokağı’nda ki ( Mahkeme Sokağı) avlu duvarında bulunan bu grub kesme taştan yuvarlak kemerli üç çeşmeden oluşmaktadır.

Çeşmelerde ayna taşı yoktur. Teknesi betonla doldurulmuştur. Önünde boydan boya önünde abdest muslukları bulunan demir boru yerleştirilmiştir. Kitabe ve yazı yoktur.