;

ANADOLU KAVAĞI İSKELE ÇEŞMESİ

Anadolu Kavağı´nda İskele meydanındaki bu çeşme dört cephelidir. Haznelidir. Çatısı genişçe bir saçak vazifesi de gören beton bir satıhla örtülüdür. Denize bakan cephesinde ve bunun mütenazırı olan arka yüzünde birer mermer ayna taşı, yan cephelerde ise 6´şar adet abdest muslukları bulunmaktadır.

Deniz cephesindeki ayna taşı serviler ve çiçek motifleri ile süslü olup dantel gibi işlenmiş oymalı bir kemerin içine yerleştirilmiş ise de bu kemerin bir yanı parçalanmıştır. Teknesi ve sedleri bozulmamış, yalnız ön tarafı zamanla aşınmıştır. Ayna taşının üst kısmına kitabe sonradan ilave edilmiştir.

Arka cephedeki ayna taşı kabartma motiflerle süslü bir mihrap biçimindedir. Ayna taşının üzerinde:

"Bu çeşmeden Tarihi Vakıf Anadolu Kavağı İskele Çeşmesi menba suyu akmaktadır. Her türlü bakım ve onarım çalışmaları İSKİ tarafından yapılmaktadır." İSKİ Genel Md.lüğü tabelası bulunmaktadır.