;

AMBER AĞA ÇEŞMESİ (H.1223- M.1808)

Beşiktaş’ta Şenlik Dede Camii yakınında ( Maçka Meydana Sok) bir meydanın ortasında bulunan bu çeşme gördüğü tamirler sebebiyle eski şeklini kaybetmiştir. Tonoz haznesinin yarım daire şeklindeki kemerinin altında şu kitabe okunmaktadır.

 

“ Hazret-i Mahmud Hanın hâzine-i vâlâları”

“ Yani ol Amber Ağa kim menbe-ı cûd-ü sehâ”

“ Rah-ı âbın itdi tâmir çün bu dil-cû çeşmenin”

“ Eyledi hayratın iska hayr ile aldı duâ”

“ Düşdi bir tarih-i ra’nâ bu çeşmenin ta’mirine”

“ âb-ı pâki kıldı icra eyleye makbul Hüda”

      (1223)

Çeşme çukurdadır. Dört basamaklı merdiven ile inilşmektedir. Çeşmenin ilk defa kimin yaptırdığına dair bir bilgi yoktur. H.1223 yılında Mahmud II devrinde iç hazine muhafızlarından Amber Ağa tarafından tamir ettirildiği anlaşılmaktadır