;

ALTUNCUZADE MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ (H.1130- M.1717)

Eyüp’te oluklu Bayır’ın alt basında (Oluklu Bayır Sokak) olan bu çeşme, zamanla ve çeşitli tamirlerle esas şeklini tamamen kaybetmiştir. Eskiden kalan mermerden yapılmış sade bir ayna taşı ile kitabesidir.

Bu kitabenin metni şöyledir:

“Sahib-ûl hayrat Altuncuzade Mustafa Ağa”

          (1130)

Bu çeşme Çırçır Suyu Çeşmesi adı ile de anılmaktadır. Kırsuyu çeşmesidir. Suyu akmaktadır