;

ALİ ŞAH EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1115-M.1703)

Drağman’da Ali Şah Sokağı’nda bulunan bu çeşme gördüğü tamirle ilk şeklini kaybetmiştir. Sıvası kısmen dökülmüş, haznesi önündeki mermer bir ayna taşı ve üzerinde üç kitabe vardır.

“ Rumeli kuzatının serlevhâ-i yemini iken dâr-ı bekaya intikal eden Ali Şah Efendi merhumun sülüs malından câri ma-i leziz hayratıdır. Ruhuna el-fâtiha 1115”

“ Mahdumu merhum Hacı Raif Bey’i ruhuna vesile-i fâtiha olmak üzere bâniye-i saniyesi Hacı Atiye Hanım tarafından tamir ettirilmiştir.1318”

“ Maşallah Ali Şah Çeşmesi 1318”

“ Bânisinin kadılarından olduğu, yapılışından 203 sene sonra Hacı Atiye Hanım tarafından tamir ettirildiği anlaşılmaktadır.