;

ALİ RIZA PAŞA ÇEŞMESİ (H. 1259- M.1843)

Halıcıoğlu’nda, şimdi çevre yolunun hemen sağındaki, Abdülselum Camii’nin karşısında (Abdüsselam Sokak) eskiden mevcut mezarlık köşesinde harabe iken sonradan yapılan tamiratla esas şeklini kaybetmiştir. Ayna taşının üstünde şu kitabe vardır.

“ Ferikan-ı kiramın server-i mümtazı zî-şanı”

“ Spehsaları cünd-i topciyandır Kemer Ali Paşa”

“ Duyub gûş-i keremle ihtiyacın suya bir arzın”

“ Heman-dem fi-sebilillah bu aynı eyledi icra”

“ Zehi bir mısra-ı tarih geldi hâtıra muhtar”

“ Ne âlâ yapdı bir çeşme livechillah Ali Paşa”

            (1259)