;

ALİ PAŞA (Sürmeli) ÇEŞMESİ ( H. 1105-M.1693)

Kadıköy çarşısı içinde Yasa Caddesi üzerinde kilise duvarına bitişik olan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi ile birlikte ayna taşının yarısına kadar yol seviyesinin altında kalmıştır. Kemerin üzerindeki iki büyük rozet arasında şu kitabe vardır:

“Sadra’zam-ı esbak”

“ Sürmeli Ali Paşa”

            ( Sene1105)

Sürmeli Ali Paşa çeşitli hizmetlerden sonra sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Kendisinin Kadıköyü’nde bir çeşmesi daha vardır.