;

ALİ PAŞA (Sadrazam) ÇEŞMESİ (H.1029- M.1619)

Kasımpaşa’da Kulaksız’da Saçlı Emir Efendi Dergâhı Camii’nin avlu kapısı bitişiğinde ( Kadı Mehmed Caddesi) bulunan bu çeşmenin oymalı bir kemeri, kabartma süsleri olan bir ayna taşı vardır. Teknesinin ön tarafı kırılmıştır. Suyu akmaktadır. Çeşmede dört ayrı kitabe vardır. Şâir Hüknû’nin bu çeşme için yazdığı iki kıtalık mansumesinin son beyti şöyledir:

“ Âbakınca içinden bâkisi tarih olur”

“ Kıldı âb-ı pâki Ali Paşa Revan” (1029)

Çeşmenin 1124’te Nezir Ağa tarafından ihyasına dair kitabenin tarih beyti şöyle:

“ Gelüb bir ehl-i Hak tahsin idüb Dürrî didi tarih”

“ Bu ma-ı can-fezayı kıldı bir ehl-i sevab ihya” (1124)

Çeşme Mustafa III tarafından da tamir ettirilmiştir. Bu tamire ait tarih beyti de şöyle:

“ Hamdiyâ çıkdı iki hâtif didi tarihini”

“ İşbu âb-ı nâbı Sultan Mustafa itdi revan” (1147)

Çeşmeyi yaptıran Çelebi ve Güzelce lâkapları ile anılan Sadrazam Ali Paşa’dır