;

ALİ PAŞA ( Kalın) ÇEŞMESİ (H.973- M.1565)

Karagümrük’te Fevzi Paşa Bulvarı ile Nurettin Tekkesi sokağının kesiştiği köşede bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Klâsik tarzda, fakat kenarları dantelli bir kemeri vardır. Teknesi yol seviyesinden aşağıda kalmışsa da suyu akmamaktadır.

Üst pervazın yukarısında bulunan her biri birer kıt’ayı ihtiva deden üç bölümlük kitabe taşının birinci parçası düşmüş ve yok olmuştur. Bu kitabe şöyledir:

“ .........................”

“ Şehre Şat gibi revan oldu sular her sûdan”

“ İşidüb ağzı suyu akıdır oldu Bağdad”

“ Sâki-i kevser olur çünkü Ali cennetde”

“ İtdi bu çeşme ile Ali’nin bünyad”

“ Ta içenler ideler hem ruh-ı revanına duâ”

“ Dil ta haşre....yad”

“ Gördü Âşık dahi bu ayn-ı Ali kevserdir”

“ Didi tarih-i revan ayn-ı Ali kevser bad”

       (973)

Çeşmeyi Veziriazamlığa kadar yükselen ve iri yarı olduğu için kalın adı ile anılan Hersekli Ali Paşa yaptırmıştır.