;

ALİ PAŞA ( Harbiye Müşiri) ÇEŞMESİ (H. 1258- M.1842)

Bakırköy, Yenimahallede İstanbul Caddesi ile Aksu caddesinin kesişiminde (Sümerbank karşısında) bulunan bu çeşme garap haldedir. Teknesi toprakla doldurulmuş olup, suyu akmamaktadır:

Üç beyitlik kitabesinin tarih mısraaları şöyle imiş:

“ Bir düşer âlemde Şakir böyle tarih-I selis”
“ Afiyet olsun gel iç bu çeşmeden âb-I zülâl”

                                                         (1258)