;

ALİ PAŞA (ÇORLULU) ÇEŞMESİ (H.1307- M.1899)

Hırka-ı Şerif’te Akseki Mescidi karşısında (Aksaeaki Camii sokakta Hırka-i Şerif Camii duvarına bitişik) bulunan bu çeşme basit bir mermer çerçeve ortasında yüzünün kaplaması

dökülmüş, göbeğinde yine sade bir ayna taşı olan bir yapıdır. Teknesi kırılmıştır, suyu akmamaktadır.

Tamir dolayısıyla sonradan konulan kitabesi şöyledir:

“ Çorlulu Ali Paşa Vezir-i a’zam”

“ Yapdı bu aynı çü selsâl-ı irem”

“ Âb-ı kevserden içüp teşneler olsun sîrab”

“ Suyu akdıkca bula hazret-i bânisi kerem”

       (1307)