;

ALİ PAŞA (ÇORLULU) ÇEŞMESİ (H.1122 – H.1710)

Fındıkzade Cevdetpaşa Caddesi Ondalıkçı sokakta bulunan çeşme sivri kemerli olup, kesme taştan Türk klasik mimari üslûbunda yapılmıştır.

Çeşme yarıya kadar toprağa gömülmüş olup, kitabesinin alındığı görülmüştür.

Affan Egemen’e göre bulunamayan çeşmenin yerinde olmayan kitabenin tarih beyti şöyle imiş;

“ Hızr-ı ferruh-dem temaşa eyleyüb tarihini ”

“ Didi dil-cû çeşme-i âb-ı hayat oldu revan ”     (1122)