;

ALİ EFENDİ ( Uzun Köprülü) ÇEŞMESİ (H.1343- M.1927)

Sultan Selim Camii’nin aşağısında Soğuk Tulumba sokağında (Mismarcı Sok Mismarcı Sûcâttin Camii önü) bulunan bu çeşme çok harap durumdadır. Tuğla kemerini örten sıvalar dökülmüş, ayna taşı alınmış, teknesi yok olmuş, bazı yerleri de yıkılmıştır. Suyu akmamaktadır.

Kemerinin içindeki kitabe şöyledir:

“ Vesekahüm Rabbüküm şeraben tahura”

“ Tüccar-ı mu’tebereden sahib-ül hayr Uzun köprülü Ali Efendi’nin halilesi merhume Ayşe Eşref Hanım’ın ve kaffe-i ehl-i imanın ervahına el-fâtiha”

Sene 1343 fi Şaban

Sene 1341 fi Şubat