;

ALİ EFENDİ (Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1113-M.1701)

Fatih’te, Çarşamba’da, Beyceğiz Camii yakınında (Beyceğiz Fırını sokağı) bulunan bu kesme taştan klâsik tarzda yapılmış çeşme, kemerine kadar toprağa gömülmüştür. Kemerinin üzerinde kitabe sağlam durmakta ise de yazısı oldukça güç okunmaktadır.

Dört satırda on iki mısralık kitabenin son beyti şöyledir:

“ Müstekimâyaz anın tarihini”

“ Çeşme-i Seyyid Ali ayn-ül hayat”

(1113)

Çeşme Ülemadan Seyyid Ali Efendi ruhu için ölümünden sonra yaptırılmıştır.