;

ALİ EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1228- M.1813)

Süleymaniye de Mehmed Paşa, Sarı Beyazıt Cad. Tavanlı Çeşme Sokak köşesinde bulunan bu çeşmenin, yapılan son tamirde asıl şekli tamamen bozulmuş, yalnız mermerden bir ayna taşı ile kitabe taşı kalmıştır. Teknesi yerle bir olmuştur. Suyu akmamaktadır.

Kitabesi şöyledir:

“ Hüvelhayyülbaki”

“ Sahibûl hayrat vel-hasenat Büyük Ruznameci Kaleminin Sâbıka Başhalifesi merhum ve magrur Ali Efendi vakfının hayratıdır. Ruh-ı şerifiyçün fâtiha”