;

ALİ ÇELEBİ ÇEŞMESİ (ÇİMİLİ ÇEŞME)

Eyüp, Nişanca’da Çinili Çeşme Sokağı( No:16 önü) üzerinde ve Gülsuyu Sokağı’nın tam karşısındadır. Klâsik Türk Çeşme mimarisinde inşa olmuştur. Kitabesi yoktur. Cephesinin bazı yerlerine çiniler yapıştırılmıştır.

Dik bir yokuşta bulunan bu çeşmenin arka tarafında Davud Ağa Camii ile Sertarilk Tekkesi bulunmaktadır.