;

ALİ BEY ( Mühendis ) Çeşmesi (1169- M. 1755)

Eyüp’te, Otokçılar’da harap hamam karşısında, Abdurrahman Şeref Bey Caddesi (No:106 yanı) ve Aşhane Sokağı köşesine yakın bir yerdedir. Üstündeki dört satırlık kitabeden çeşmeyi Mühendis Ali Bey’in tamir ettirdiği anlaşılmaktadır. Çeşme kesme taştan yapılmıştır. Teknesi kırılmış, harap bir haldedir.

 

Kemerinin içindeki kitabe şöyledir:

“ Mühendis Ali Bey hayr-endiş idi rah-i hakikatde”

“ Hüda rahmet kıla canın feda kıldı tarikatde”

“ Harap olmuş idi yolu serapâ çeşmenin cânâ”

“ Muvaffak bil-hayr türab püşide gurbetde”

       (1169)

 

“Eyüp Tarihi” ne göre Ali Dede’nin tarikat mensubu olduğu ve evvelce mevcut olan çeşmeyi ve su yollarını tamir ettirdiği anlaşılmaktadır. “İstanbul Çeşmeleri” adlı eserde Dede ismi yzılmadığı gibi tarihinde 1169 yazılmıştır, doğrusu 1269’dur.