;

ALİ BEY ÇEŞMESİ (H.1252- M.1836)

Beiktaş’ta Yıldıza çıkarken Barboros Bulvarı’nın solunda kalan ve bu bulvara parelel olarak uzanan Yenimahalle Fırını Sokağında bulunan ( Dörtyüzlü Çeşme sokak kesişimi)bu meydan çeşmesi dört cephelidir. Kesme taştan yapılmış çok büyük haznesinin dört yüzünde birer çeşme ve her çeşmede ayrı birer kitabe vardır.

Birinci cephede, madalyon içersinde Sultan Mahmud II’nin tuğrası, altına “ Besmele “ ve “ Ve sekahüm Rabbüküm şeraben tahura” âyeti

İkinci cephed: madalyon içersinde hadis-i şerif” Kale Resulullah sallallahu ayleyha ve sellem”, altında:

“ Hazret-i Şah-ı cihanın her mıkarreb bendesi”

“ Ser-bülend olsa sezâdır meşreb-i ferzanede”

“ Biri ez-cümle Ali Bey kim ulüvvi nâm ile”

“ Gevher-i şehvâre benzer subha-i sad-dânede”

Üçüncü cephede: Madalyon içersinde hadis-i şerif “ Kale Resulallah S.A.V Efdalüssadakatü sakyülma” altında:

“ Fi sebîl-i-iilah yapdırdı bu âli çeşmeyi”

“ Gelsin içsinler salâ hayvânede insâne de”

“ Sâye-i Şahinşeh-i derya-himemde dâimâ”

“ Cûyibar-i hayr-ü cüd icra ide her yâne de”

Dördüncü cephede: Madalyon içersinde hadisi şerif “Kale Resulullahu S.A.V Elmaülâyabillü men’ahu” Altında:

“ San’at-i tarihe Pertev eyleriz gâhi heves”

“Gerçi yokdur kabiliyyet tab’ı naçizânede”

“Geldi sû târihi dil-cû oldu doldu tasdı âb”

“ Çeşme yapdırdı Ali Bey sâye-i şâhânede”

(1252)

Bu çeşmeye “ Cihannüma Çeşmesi” de denilmektedir.