;

ALİ BEY ÇEŞMESİ (H.1011-M.1602)

Büyükdere Caddesi (No:357) Vapur iskelesinin karşısında bulunan bu çeşme için “ İstanbul Çeşmeleri”’nde şu bilgi verilmektedir.

“ Çeşme uslübu” Türk klâsik mimarisidir. Caddenin genişletilmesi sırasında 1943 yılında biraz geriye alınırken her nedense eski şekli tamamen bozularak resimde görüldüğü gibi bambaşka bir şekilde yeniden yapılmış, kitabesi arka tarafta yeniden yapılan bir çeşmenin üzerine nakledilerek bunun eski mimari ve tarihi değeri mahvolmuştur:

Filhakika çeşmenin buünkü mermerden ayna taşı ve teknesi klâsik tarzla hiçbir alakası yoktur. Şehrin çeşitli yerlerine dağılmış bulunan Hamidiye Çeşmeleri biçimindedir. Ayna taşının üstündeki stalaktitli bordürünün üzerinde beyaz mermer bir plakette “ Bsi ALİ BABA SUYU” ibaresi vardır.

“ İstanbul Çeşmeleri”’nde kaydedildiğine göre eski çeşmenin iki kıtalık kitabesinin tarih beyti şöyle imiş:

“Dîdi içüb Sebatî de tarih”

“ Ayn-i âb nümune-i kevser”

          (1011)