;

ALİ AĞA ( Zembilci Seyyid) ÇEŞMESİ (H.1082- M.1671)

Eminönü Yeşildirek Tarakçı Cafer sokakta (No:15) bulunan çeşme mermerden yapılmıştır. Suyu akmaktadır. Tarih mısraları şöyledir:

“Hâtif’i gaybî didi tarihin”    (1082)

“Çeşme-i Seyyid Ali ayn-ı hayat”