;

ALİ AĞA (Kethüda) ÇEŞMESİ (H.1135- M.1722)

Beyoğlunda Galatasay Turnacıbaşı sokak ile Başağa çeşmesi sokak köşesinde bir dükkanın penceresinin altında kitabesi görülen çeşmenin haznesi ve diğer bölümleri tamamen kaybolmuştur.