;

ALİ AĞA ( Devoğlu) ÇEŞMESİ (H.1108- M.1696)

Eminönü Süleymaniye Kepenekçi sokakta bulunan Hoca Hamza (Deveoğlu) Camiine bitişik ( Siyavüş Paşa Medresesi karşısında) bulunan bu çeşme klâsik tarzda yapılmıştır.

Sivri kemeri altında iki rozet arasına yerleştirilmiş kitabesinde Besmele, “” Elhamdülillahi Rabbel- âlemin “ ve “ Ve minel mail külle şey’in hay” ayetlerinden sonra arapça olan şu tarih mısraı yer almaktadır.

“ Ve ammet niamün minha feden liismail”

                                                          (1108)

Ayna taşı oymalı mermerdendir ve iki yanında birer tas yuvası bulunmaktadır. Teknesi ve sedleri harap olmuştur. Suyu akmamaktadır.