;

ALİ AĞA (Berberbaşı) ÇEŞMESİ (H.1227- M.1812)

Edirnekapı’da Hoca Çakır Caddesinde (No:74 karşısı), yıkılmış Çakır Ağa Camii’nin karşısında bulunan bu çeşme, kesme taştan yapılmıştır. Süslü bir ayna taşı vardır. Teknesi toprağa gömülmüştür. Dilimli kemerinin üstünde kitabesi, onun üzerinde Mahmud II’nin tuğrasını taşıyan madalyonu vardır.

Kitabe şöyledir:

“ Hazreti Sultan Mahmud Efendimizin hâlâ”

“ Berberbaşı olan Ali Ağanın ser-i hayridir”

(1227)