;

AKBIYIK ´TAKİ ÇEŞME

Akbıyık Caddesi ile Keresteci Hakkı ve Ahırkapı Sokaklarının oluştuğu meydandaki bu mermer çeşme, baştan başa ince işlemelerle süslüdür. Çeşitli çiçek motiflerinden oluşan geniş bir bordür, iki yanını ve üstünü dolamaktadır. Lale devri çeşmelerinin çoğunda görülen yelpaze şeklindeki kemerinin altında vazo şeklinde çiçek motifleriyle süslü bir ayna taşı varsa da tahrip edilerek bozulmuş, teknesi ise yok olmuştur. Suyu akmamaktadır. Ayrıca çeşmenin yukarısında ince işlerle süslü bir başlık dikkati çekmektedir.

Kitabesinde yalnız:

“ Bismillahirrahmanirrahim Ve minel mail külle şey’in hay” yazılıdır. Hangi tarihte kimin tarafından yapıldığın dair bilgi yoktur.

Eminönü Hizmet Vakfı tarafından Temmuz 1998 tarihinde restorasyonu yapılmıştır.