;

AHMET ŞAKİR EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1325- M.1907)

Üsküdar’da Neyzenbaşı Halil Can sokak sokağında 14 nolu evin duvarında bulunmaktadır. Suyu akmamaktadır. İç içe iki yarım daire teşkil eden kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Vesekahüm Rabbühüm şeraben tahura”

“ Vergi Müdürlüğünden mütekadid Ahmed Şakir Efendi’nin hayratıdır. Sene 1325”